YASAK DAYANAK

- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

- 19. Milli Eğitim Şurası

- Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği 

- Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği

- Ortaöğretim Kurumlar Yönetmeliğİ

- Milli Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı

- Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı