PROJE/ETKİNLİK BİLGİ GİRİŞİ

 

2015-2019 Stratejik Plan dönemi çalışmaları kapsamında Bakanlığımızın ve müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri doğrultusunda plan dönemi sonuna kadar etkin bir izleme ve değerlendirme sistemiyle desteklenen, bürokrasinin azaltıldığı, çoğulcu, katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim ve organizasyon yapısını oluşturmak ve her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından maksimum seviyede faydalanmak istiyoruz. Bu kapsamda Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi olarak; etkin ve güvenli bir ağ ortamında veri toplama, analiz etme ve bilgi paylaşımının sağlanabileceği bir alt yapı oluşturmak nihayi hedeflerimiz arasındadır. 


Bu hedefimize ulaşabilmek adına; tüm okul/kurumlarımızın yıl boyunca yapmış olduğu proje ve etkinliklere ait bilgilerin etkin ve hızlı bir şekilde toplanması, değerlendirilmesi ve gerektiğinde her zaman paylaşıma hazır halde bulundurulması amacıyla bu çalışmayı yürütmekteyiz. Çalışmanın ilimize hayırlı olmasını diler, bu süreçte emeği geçen herkese müdürlüğmüz adına teşekkür ederiz.

 

NOT: 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Proje/Etkinlik Bilgi Girişi yapan okul/kurum listesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.