GEREKÇE

Günümüzde özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimlerle birlikte, bilgi paylaşımının daha kolay ve hızlı gerçekleştirilebildiği dünyamızda, ekonomik ve sosyal alanlarda meydana gelen değişikliklerin yanı sıra eğitimde de teorik ve uygulama alanlarında değişimler yaşanmaktadır. Eğitimin önemli unsurlarından biri olan öğretmen ve idarecilerin niteliği, öğrencinin başarı ve gelişimine direkt olarak etkisi olan en önemli etkenlerden biridir. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda öğretmen ve idarecilerin hem günümüz dünyasında meydana gelen yeniliklerden haberdar olup mesleki alanda gelişim sağlamaları, hem de bireysel anlamda niteliklerini artırmaları toplumsal gelişim ve ilerleme için büyük önem taşımaktadır.