Seminerlere Başvuru:

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Akademisi seminerlerine proje ana sayfasından başvuru yapılabilecektir. Seminerler Eylül ayı Mesleki Gelişim Çalışmaları (Güz Seminer Dönemi) döneminde gerçekleştirilecektir. Seminerlere yönelik ayrıntılı bilgiler (yer, tarih vb.) ve başvuru için lütfen katılmak istediğiniz seminerin üzerine tıklayınız. Katılımcılar sadece bir seminere başvuru yapabileceklerdir. Hatalı veri girişleri değerlendirmeye alınmayacaktır.  


Seminerlere Katılım:

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Akademisi Projesi kapsamındaki seminerlere belirtilen hususları dikkate alarak başvuru yapan katılımcılara ait bilgiler “Katılımcı Listesi” şeklinde ilan edilecektir. Seminere katılım sağlanabilmesi için Valilik Oluru alınacak, alınan Valilik Oluru ile katılımcılar seminer gün ve saatlerinde görevli izinli sayılacaktır. Katılımı belgelendirmek için seminerlerde imza alınacak ve imza sirküleri ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilecektir. Bu nedenle herhangi bir mücbir sebeple Valilik Oluru alınmasına rağmen seminerlere katılım sağlamayan öğretmen ve idarecilerin mazeretlerini belgelendirmeleri gerekecektir.