AR-GE BÜLTENİ

 

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 08/05/2014 tarih ve 1843555 sayılı AR-GE Birimi Yönergesi kapsamında; "İl AR-GE ekiplerinin çalışmalarını içeren dokümanı, bu Yönerge eki AR-GE Bülteni (Ek-3) formatına uygun olarak Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında il milli eğitim müdürlüğünün internet sitesinde yayınlamak, Bakanlık merkez birimleri ile Bakanlığa (SGB) elektronik posta ile göndermesi gerekmektedir." 

 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi Bülten Formatı için lütfen tıklayınız.