AMAÇ

Tekirdağ Maarif Akademisi kapsamında gerçekleştirilecek bu eğitimler; eğitimin niteliğini geliştirmek, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak amacıyla planlanmıştır.