Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi


Eğitim Araştırmaları Saha Çalışması

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından yürütülen eğitim araştırmaları kapsamında Ekim ayı içerisinde yürütülen "Suriyeli Öğrenciler" ve "Anne-Babası Ayrı Öğenciler" konulu çalışmalar tamamlanmıştır. Strateji Geliştirme Şube Müdürü Harun ÖZ başkanlığında iki aşamalı olarak yürütülen çalışmalarda; öncelikle mevcut durumun tespiti için il genelinde istatistiki bir çalışma yapılmış, ardından elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanan program kapsamında belirlenen okullara yönelik saha çalışması yapılmıştır. Çalışmaların ardından, araştırma konularına yönelik mevcut durumu ve tavsiye niteliğindeki çözüm önerilerini içeren ayrıntılı raporumuz 28 Ekim 2016 tarihinde müdürlüğümüze sunulmuştur. 

Yayın : 28-10-2016 - Görüntülenme : 497