Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi


Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programı Sonuçları Yayınladı

Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Müdürlüğümüz AR-GE Birimi tarafından hazırlanan "Özel Eğitim Güçlü Eğitim Projesi" ve Tekirdağ Valiliği ile ortaklaşa yürütülecek olan "Tarih ve Lezzet İç İçe Projesi" desteklenmeye değer bulunmuştur.  

 

"Özel Eğitim Güçlü Eğitim Projesi" ile eğitimde fırsat esitligi ilkesini ön plana çıkararak Tekirdağ iline bağlı 11 ilçede farklı okul türleri bünyesinde eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin eğitim kalitesini ve niteliğini artırmayı amaçlamaktayız. Projenin hedef grubunu 25 özel eğitim sınıfında eğitim gören 149 özel eğitim öğrencisi oluşturmaktadır. 241.554, 50 TL bütçesi bulunan proje; sınıfların modernize edilmesi, eğitim araç-gereç ve materyallerin okullara kazandırılması, öğretmen, idareci ve velilere yönelik eğitimler gibi faaliyetleri içermektedir.

 

"Tarih ve Lezzet İç İçe Projesi" ile Tekirdağ'da turizm potansiyelini harekete geçirecek atıl durumda bulunan ve küçük ölçekli altyapı destekleri ile kullanılabilir hale gelebilecek tarihi konağın turizme ve şehre kazandırılması amaçlanmaktadır. Tekirdağ Valiliği'nin başvuru sahibi olduğu projede; Müdürlüğümüz proje ortağı, Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de iştirakçi olarak görev almaktadır. 350.755,02 TL bütçesi bulunan proje; tarihi konağın kullanılabilir hale getirilmesi için yiyecek, içecek ve sunum hizmetlerinde kullanılacak araç ve gereçlerin satın alınması, görev yapmak üzere personel istihdam edilmesi, tanıtım, görünürlük ve yaygınlaştırma faaliyetlerini içermektedir. 

Yayın : 27-07-2018 - Görüntülenme : 381